סרט תדמית חברת לווינים

לקוח: גילת תקשורת לווינים

תעשייה: תקשורת וחלל

סרט תדמית לחברת לווינים

לקוח: גילת תקשורת לווינים

תעשייה: תקשורת וחלל

הצורך

סרט תדמית שיציג את חזון החברה להיות מובילה בתעשיית התקשורת בחלל.

כיצד ענינו על הצורך

שיגרנו לווין לחלל…
בשילוב של אנימציה ריאליסטית ווידאו יצרנו שפה
שמראה את התקשורת הייחודית.

מה התוצאה

סרט תדמית מוצלח שמעביר את המסר.

בין לקוחותנו

פרוייקטים נוספים